Facebook Statistics

Tlačové správy

Veterinárni inšpektori našli v Bratislave brazílske mäso nakazené salmonelou

31-03-2017

Testy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy preukázali v jednom z pozastavených produktov z Brazílie prítomnosť salmonely. Ministerstvo pôdohospodárstva aj naďalej pokračuje prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR) v rozsiahlych kontrolách brazílskeho mäsa po celom Slovensku.

  • Mrazené kuracie prsia nakazené salmonelou sa našli v skladoch v Bratislave
  • Na Slovensko bolo dovezených 21 000 kg tohto výrobku
  • MPRV SR upozorňujú spotrebiteľov, aby pri mäse vždy sledovali pôvod a v reštauráciách sa naň pýtali

„Na Slovensko bolo cez Holandsko a Poľsko dovezených až 21 000 kg tohto nakazeného brazílskeho mäsa. Naši veterinárni inšpektori okamžite nariadili jeho sťahovanie, bolo totiž rozdistribuované až do 54 reštaurácií po krajine. Aj vzhľadom na závažnosť tejto situácie sme sa rozhodli s pánom ministrom Druckerom apelovať na slovenských spotrebiteľov. Zdravie máme len jedno, investujme do neho a nepozerajme len na cenu. Čerstvosť a teda pôvod a kvalita potravín priamo ovplyvňujú to najcennejšie čo máme, naše zdravie,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

V rámci preventívnych opatrení MPRV SR nariadilo predaj brazílskeho mäsa okamžite pozastaviť. Počet kontrolovaných vzoriek ŠVPS SR vzrástol z 237 na 341 produktov. „Doterajšie laboratórne testy preukázali 17 nevyhovujúcich vzoriek. V jednom z týchto brazílskych produktov – produkt značky SEARA “Mrazené kuracie prsia bez kosti bez kože bez innerfiletu solené“ v 2 kg balení, výrobca spoločnosť Agricola Jandelle, sme zistili Salmonellu kmeňa Heidelberg. Kontroly vykonávame aj naďalej, zameriavame sa hlavne na prevádzkovateľov, ktorí vlastnia sklady a obchodujú s touto komoditou vo väčšom množstve a dodávajú ho reštauráciám a konečným spotrebiteľom,“ uviedol Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS. Testy na konzervačné látky aj na prítomnosť salmonely stále prebiehajú. Pri žiadnej z testovaných vzoriek zatiaľ neboli objavené chemické látky, ktorými sa v Brazílii malo upravovať pokazené mäso .

„Zdôrazňujem, že mäso zo Slovenska je pod prísnou kontrolou našich veterinárnych inšpektorov od bitúnkov až po pulty. U mäsa, ktoré prešlo pol zemegule a vstúpilo do Európskej únie cez iné krajiny treba byť veľmi opatrný. Zdravie máme len jedno, nehazardujme s ním. Spotrebitelia, pýtajte sa odkiaľ pochádza mäso, ktoré vám servírujú v reštauráciách, na tieto informácie máte plné právo,“ vyzvala ministerka Matečná.

Priebežná informácia o vyšetrovaní vzoriek odobratých v rámci ŠVPS SR v súvislosti s kauzou „Mäso z Brazílie“:   

Počet odobratých vzoriek: 101

Priebeh vyšetrovania vzoriek:

Počet odobratých vzoriek: Počet vyšetrených vzoriek Z toho počet nevyhovujúcich vzoriek
101 52 17

 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood