Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Dudová, JUDr. Zuzana 414/C,4.p. 0420.00 59266-415
Duch, Ing. Peter 18/C, prízemie 0242.00 59266-112
Ďuračka, Ing. Peter 605/C, 6.p. 0070.00 59266-534
Ďuračková, Ing. Ivana 117/C,1.p. 0041.00 59266-489
Ďurčenková, Ing. Petra 508 0903.10 58317-348
Ďurčová, Mgr. Miriam 315/C,3.p. 0022.00 59266-341
Ďurovcová, Ing. Katarína 404/C,4.p. 0420.00 59266-423
Dúžeková, Mgr. Alexandra 345C/B,3.p. 0100.00 59266-309
Dvořáková Viera 16/C,prízemie 0051.00 59266-149
Džadoňová, Ing. Judita 117 2001.00 02/59266-376


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood