Facebook Statistics

Telefónny zoznam pracovníkov

Vyhľadávanie v telefónnom zozname pracovníkov

Na elektronickú komunikáciu so zamestnancami MPRV SR použite e-mailovú adresu v štandardizovanom tvare: meno.priezvisko@land.gov.sk.

Priezvisko Meno Číslo kancelárie Číslo odboru Telefón Telefón
Végh, JUDr. Ján 636/B,6.p. 0613.00 59266-501
Vermešová, JUDr. Mária 301 1033.00 58317-383
Veselová, Mgr. Katarína 501 0903.20 58317-445
Vicenová, Ing. Michaela 614/C, 6.p. 0730.00 59266-585
Vikor, Ing. Jana 208 1023.00 58317-280
Višvaderová, Ing. Judita 622/C,6.p. 0710.00 59266-569
Vitteková, Mgr. Nina 532/A,5.p. 0092.00 59266-452
Vlčan, JUDr. Samuel 253C/B,2.p. 0010.20 59266-480
Volejníčková Viera 159/b.B,1.p. 0210.00 59266-172
Vörösová, Ing. Mária 122/C,1.p. 0042.00 59266-701


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood