Facebook Statistics

Podujatia

Zber šípok s lesníkmi

13-12-2018

Naši štátni lesníci zorganizovali na jeseň súťažný projekt Zber šípok. Cieľom tohto projektu bolo náučnou formou zamerať pozornosť mladších vekových kategórii na les ako výnimočný ekosystém so širokou paletou druhovej rozmanitosti s prirodzeným obehom látok a energií v ňom. Nezabudli sme ani na rodičov, ktorým sme pripomenuli detské časy pri zbere plodov, ktoré majú neuveriteľné množstvo vitamínu C a ďalších zdraviu prospešných látok.

  • Druhý ročník jesenného projektu  štátneho podniku LESY SR je už ukončený.
  • Do projektu sa zapojilo o 1000 žiakov materských a základných škôl viac ako v pilotnom ročníku (ktorý prebehol v minulom roku)
  • Rekord je 83 kg vyzbieraných šípok na jedného žiaka
  • Odmeny najlepším žiakom spolu s poukazom na spoločný dvojdňový pobyt odovzdal Marian Stanik, generálny riaditeľ LESOV SR v Liptovskej Lúžnej dňa 6.12.2018.

„V porovnaní s prvým ročníkom projektu, ktorý sa uskutočňoval na  území štyroch odštepných závodov, druhý ročník zberu šípok prebiehal na území 14 odštepných závodov od Levíc až po Vranov nad Topľou. Žiaci materských a základných škôl opäť prekvapili nielen svojou účasťou, ale aj množstvom vyzbieraných šípkových plodov,“ hovorí Marian Stanik, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR. „V číslach to predstavuje 2991 žiakov a takmer 5400 kg šípkových plodov. V prvom ročníku Zber šípok spoločne s LESMI SR bolo pri počte 1991 žiakov vyzbieraných 3266 šípkových plodov,“ sumarizuje Staník.

Najlepším kolektívom sa stali žiaci 7.A ZŠ s MŠ z Liptovskej Lúžnej, ktorí vďaka 137,80 kg vyzbieraných šípkových plodov absolvujú dvojdňový pobyt v Poľovníckom zámku Antonstál.

Najlepším jednotlivcom celého projektu sa stal žiak, ktorý do víťaznej triedy priniesol 83 kg šípkových plodov.

Druhou najlepšou  triedou je 6.A zo ZŠ Beňuš, ktorí priniesli takmer 101 kg a získali poukaz na jednodňovú návštevu Zubrej obory v Topoľčiankach. Tretia najlepšia trieda  je 2.B z Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku z Liptovského Mikuláša, priniesli 97 kg a za odmenu navštívia v rámci jedného dňa Skanzen vo Vydrovej doline.Triedy získali okrem zážitkovej odmeny aj vecné ceny a aktivity lesnej pedagogiky vo svojej škole.

„LESY SR sa zaviazali v začiatku projektu odmeniť triedy do 10.miesta a rovnako aj rozšírili počty odmenených jednotlivcov na dvadsať najlepších jednotlivcov rámci prvej a druhej kategórie. Nezabúdajúc na všetkých jednotlivcov každý účastník súťažného projektu Zber šípok spoločne s LESMI Slovenskej republiky získa reflexnú kľúčenku s maskotom LESY SR,“ dodáva Staník na záver.

Video zo zberu šípok si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=iagEDEd568EAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood