Facebook Statistics

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci od roku 2015 (Program 0900208 „Štátna pomoc“ kapitoly MPRV SR)

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 2

13-02-2019

Číslo schémy: SA.52792

Číslo schémy v znení dodatku č. 1: SA.54664

Číslo schémy v znení dodatku č. 2: SA.62978

Trvanie schémy: 23.04.2021 – 30.06.2024

Dodatok č. 1 je účinný od 28.05.2019

Dodatok č. 2 je účinný od 23.04.2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood