Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ing. Gabriela Matečná

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Gabriela Matečná

Narodila sa 28. novembra 1964. Vzdelanie, ktoré získala na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde vyštudovala fytotechnický odbor, si doplnila štúdiom v Komisii Európskej únie - Rozvoj poradenských služieb na podporu rozvoja primárnej poľnohospodárskej produkcie.

Pracovala vo Výskumnom ústave agroekológie v Michalovciach a v ďalších spoločnostiach, v ktorých sa zaoberala projektmi pre poľnohospodárske podniky. Bola tiež súkromným poradcom v tejto oblasti. V rokoch 2004 - 2007 pracovala v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a v ďalšom období bola nezávislým poradcom. Na Slovenskom pozemkovom fonde pracovala Gabriela Matečná v roku 2008 ako vedúca odboru prevodu a prenájmu a od marca 2010 tu bola vedúcou referátu tvorby cien a verifikácie.

Od apríla 2012 bola Gabriela Matečná generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu.

Francúzsky minister poľnohospodárstva, agropotravinárstva a lesníctva Stéphane Le Foll jej vo februári 2017 udelil vysoké štátne vyznamenanie - Rad Francúzskej republiky za zásluhy v oblasti poľnohospodárstva. V novembri 2017 bola vymenovaná za podpredsedníčku vlády SR.

 


Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 02/592 66 241
fax: 02/529 63 871
e-mail: gabriela.matecna@land.gov.sk