Príjemcovia štátnej pomoci

Monitorovacia správa o poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci v rezorte pôdohospodárstva v roku 2009

11-06-2010

aktualizované 15.6.2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)