Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma štátnej pomoci na podporu investícii do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností v znení dodatku č.2 (podopatrenie 6.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

06-07-2015

Číslo schémy: SA.42551

Číslo schémy v znení dodatku č.1: SA.47305

Číslo schémy v znení dodatku č.2: SA.50039

Trvanie schémy: 06.07.2015 – 31.12.2020

Dodatok č. 1 k schéme je účinný od 15. 12. 2016

Dodatok č. 2 k schéme je účinný od 9. 1. 2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)