Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (podopatrenie 8.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)

03-06-2015

Číslo schémy: SA.42026(2015/XA)

Číslo schémy v znení dodatku č.1: SA.47308(2017/XA)

Číslo schémy v znení dodatku č.2: SA.55406(2019/XA)

 

Trvanie schémy: 10.06.2015 do 31.12.2020

Dodatok č. 1 k schéme je účinný od 25. 01. 2017

Dodatok č. 2 k schéme je účinný od 11.10.2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)