Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020Link na neaktuálnu verziu
Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 2