Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020Link na neaktuálnu verziu
Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat