Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020Link na neaktuálnu verziu
Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení