Schémy štátnej pomoci v roku 2014 - 2020Link na neaktuálnu verziu
Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie