Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na úhradu strát na rybách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení

09-09-2013

Číslo schémy: DM-4/2013

vypracovaná v súlade s § 19 nariadenia vlády SR č. 319/2011 o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Trvanie 11.10.2013 – 31.12. 2013

Plány veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky nájdete na stránke http://www.svps.sk/zvierata/chovatelia_programy.asp.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)