Facebook Statistics
Značka Kvality

Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na úhradu strát na rybách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení

09-09-2013

Číslo schémy: DM-4/2013

vypracovaná v súlade s § 19 nariadenia vlády SR č. 319/2011 o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Trvanie 11.10.2013 – 31.12. 2013

Plány veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky nájdete na stránke http://www.svps.sk/zvierata/chovatelia_programy.asp.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood