Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu využívania poradenských služieb v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve

06-02-2019

(podopatrenie 2.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

Číslo schémy: DM - 3/2019 

Trvanie schémy: 31.01.2019 - 31.12.2020

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)