Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií

27-04-2018

(podopatrenie 1.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

Číslo schémy: DM–9/2018 

Trvanie schémy: 26.4.2018 – 31.12.2020

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)