Schémy minimálnej pomoci v roku 2014 - 2020

Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

19-02-2018

(podopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

Číslo schémy: DM-4/2018

Trvanie schémy: 20.2.2018 – 31.12.2020

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)