Aktuality/Oznamy

Oznámenie o nadobudnutí účinnosti Európskej legislatívy

02-07-2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2014 nadobudla platnosť a účinnosť nová Európska legislatíva v oblasti uplatňovania štátnej pomoci a pomoci de minimis, ktorá je uverejnená a priebežne aktualizovaná na webovom sídle v časti: Podpory - Výzvy/Štátna pomoc/Legislatíva/ Legislatíva v oblasti štátnej pomoci/Európska legislatíva.