Facebook Statistics

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Zelená správa 2019

20-12-2019
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2018
Údaje za rok 2018

Zelená správa 2018

20-12-2018
Údaje za rok 2017

Zelená správa 2017

22-12-2017
Údaje za rok 2016

Zelená správa 2016

13-12-2016
Údaje za rok 2015

Zelená správa 2015

19-11-2015
Údaje za rok 2014

Zelená správa 2014

23-10-2014
údaje za rok 2013

Zelená správa 2013

16-12-2013
údaje za rok 2012

Zelená správa 2012

07-11-2012
údaje za rok 2011

Zelená správa 2011

28-11-2011
údaje za rok 2010

Zelená správa 2010

11-11-2010
údaje za rok 2009

Zelená správa 2009

10-11-2009
údaje za rok 2008

Zelená správa 2008

17-12-2008
údaje za rok 2007

Zelená správa 2007

05-09-2007
údaje za rok 2006


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood