Metodický výklad č.1 RO k definovaniu kapitálových výdavkov v rámci výziev PO2 IROP

16-05-2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)