Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

22-12-2016

č. IROP-PO2-SC223-2016-14

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)