Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...
Informácie o COVID-19

Aktuálne výzvy podľa oblastí

22-08-2017

Aktuálne výzvy podľa oblastí

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

MATERSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

STREDNÉ ŠKOLY

DOPRAVA

CESTY

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

CYKLOTRASY

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

VODOVODY A KANALIZÁCIE

ZDRAVOTNÍCTVO

CIZS

NEMOCNICE

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

KULTÚRA

CLLD

CHOD MAS

Implementácia stratégií MAS

SOCIÁLNE SLUŽBY a SPODaSK

TECHNICKÁ POMOC

JASLE