Facebook Statistics

Aktuality

Kalendár veľtrhov a výstav 2011

11-03-2011

V roku 2011 sa budú realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy:

A. Výstavy a veľtrhy v zahraničí

1. BIOFACH Norimberg, Nemecko (16. -19. február 2011)
2. PLMA Amsterdam, Holandsko (24. -25. máj 2011)
3. ANUGA Kolín nad Rýnom, Nemecko (8. -12. október 2011)

B. Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republiky

1. Danubius Gastro, Bratislava (20. - 23. január 2011)
2. Agrokomplex 2011, Nitra (18. – 21. august 2011)
3. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra (18. – 21. august 2011)

C. Výstavy a chovateľské dni v oblasti živočíšnej výroby v Slovenskej republike

1. Chovateľský deň pinzgauského dobytka v Podturni (5. máj 2011)
2. Chovateľský deň hospodárskych zvierat v Kremničke (jún 2011)
3. Chovateľský deň hospodárskych zvierat v Čaklove (september 2011)
4. Regionálna výstava oviec a kôz v Kamenici (15. jún 2011)
5. Ovenálie 2011, Východná (12. jún 2011)
6. Výstava koní, Dlhá nad Oravou (25. jún 2011)

Schválené výstavy, veľtrhy a chovateľské dni sú financované na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z.z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve.

Kontaktnou osobou pre výstavy realizované v zahraničí je Ing. Zuzana Ruppeldová, tel. 02/59 266 340, e-mail: zuzana.ruppeldova@land.gov.sk.

Kontaktnou osobou pre výstavy a chovateľské dni realizované v Slovenskej republike je Ing. Michaela Požgayová, tel. 02/59 266 340, e-mail: michaela.pozgayova@land.gov.sk.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood