Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Podtatranská hydina a Hydina, s.r.o. Košice neoprávnene prebaľovali poľskú hydinu

17-01-2011

Spoločnosti Podtatranská hydina, a.s., Kežmarok a Hydina, s.r.o., Košice podľa informácií šéfa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Zsolta Simona prebaľovali poľskú hydinu v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti.

"V obidvoch prípadoch prevádzkovatelia a prevádzky neboli schválené ako prevádzky podľa zákona o veterinárnej starostlivosti na činnosti vybaľovania produktov živočíšneho pôvodu z priameho obalu a ich prebaľovania do nového priameho obalu," uviedol dnes na brífingu Simon s odvolaním sa na výsledky kontrol Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR, ktoré boli vykonané v mesiacoch október a november 2010.

Spoločnosť Hydina Košice podľa Simona nebola navyše zaregistrovaná podľa zákona o veterinárnej starostlivosti ani "ako miesto určenia pre zásielky dovezené z iného členského štátu", z Poľska. "Napriek tejto skutočnosti sa mäso z Poľska do tejto prevádzkarne dovážalo," konštatoval.

"Boli zistené aj ďalšie nedostatky pri evidencii, pretože tieto spoločnosti majú aj svoje vlastné farmy, na ktorých produkujú hydinu. Takto dovezený tovar bol spracovaný, prebalený a uvedený do obehu na území SR ako výrobok slovenského pôvodu, ktorý v skutočnosti výrobkom slovenského pôvodu nebol," zdôraznil.

"Nechcem tým povedať, že spotrebiteľ bol ohrozený na zdraví. Spotrebitelia boli však zavádzaní v tom, aký výrobok v skutočnosti kupujú. Mysliac, že kupujú slovenský výrobok, kupovali v skutočnosti výrobok poľský."

"ŠVPS SR začala voči týmto prevádzkovateľom správne konanie a uskutočňuje ďalšie úkony, ktoré vyžaduje zákon o veterinárnej starostlivosti a zákon o potravinách," informoval.

"Tento jav nie je ojedinelý a považujem ho za akýsi potravinový folklór. Spotrebiteľ si myslí, že kupuje slovenské výrobky, ktoré nimi v skutočnosti nie sú," dodal.

Zdroj: TA SR


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood