Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Generálny riaditeľ PPA Kiss končí vo funkcii

13-11-2023

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss končí na vlastnú žiadosť vo funkcii. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč jeho žiadosti vyhovuje i po ponuke zotrvania vo funkcii, ktorá bola na stole a zaručuje riadny chod agentúry aj po jeho odchode.  Vedením PPA bude dočasne poverený jeden zo zamestnancov PPA.

,,Ďakujem pánovi Kissovi za odvedenú prácu, pretože pod jeho vedením tím ľudí dokázal postaviť PPA na nohy a dnes je ozdravenou a dôveryhodnou inštitúciou, na ktorú sa poľnohospodári môžu spoľahnúť. Samozrejme pracovné nasadenie v PPA nepoľavuje, nateraz vedením poverím jedného zo zamestnancov a čo najskôr vyhlásime výberové konanie,“ uviedol minister Richard Takáč. 

Generálny riaditeľ Jozef Kiss uviedol ako dôvod odchodu z funkcie prenasledovanie jeho rodinných príslušníkov istou skupinou ľudí. Rozhodol sa preto v záujme ochrany bezpečia vlastnej rodiny prijať inú profesionálnu výzvu: ,,Odovzdávam PPA s čistým svedomím, že procesy sú nastavené, korekcie za minulé obdobia sú skresané na finálnych 14 miliónov EUR a PPA má dnes udelený certifikát protikorupčnej spoločnosti. Zároveň chcem ubezpečiť prijímateľov, že spracovanie žiadostí o priame platby za rok 2023 máme nastavené tak, že 1. decembra začíname s ich vyplácaním. Ďakujem všetkým zamestnancom PPA aj ministerstvu a taktiež pôdohospodárskej verejnosti za spoluprácu a do budúcnosti želám všetkým veľa síl pri rozvoji nášho agrosektoru,“ uzavrel odchádzajúci generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood