Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort požiadal o zapojenie do implementácie CAF medzi prvými

17-03-2023

Bratislava, 15. marca 2023 –  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)  sa prihlásilo v januári tohto roka do výzvy na zapojenie sa do prípravy implementácie v rámci Spoločného rámca hodnotenia (CAF). Výzvu zverejnil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Na základe nedávno doručeného oznámenia o schválení žiadosti MPRV SR pripravilo harmonogram implementácie modelu CAF.

Ide o nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený verejným sektorom a určený pre verejný sektor. Cieľom CAF je, aby inštitúcie pri plnení svojich úloh dosahovali požadované výsledky vo vzťahu k občanom, zamestnancom a spoločenskej zodpovednosti. Po ukončení procesu implementácie získajú žiadatelia, ktorí splnia podmienky výzvy certifikát CAF.

 

Spolu s MPRV SR sa do výzvy zapojili aj jeho ďalšie dve rezortné organizácie, a to Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a Pôdohospodárska platobná agentúra. Štátna veterinárna a potravinová správa patriaca tiež pod agrorezort už takýmto certifikátom disponuje.

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood