Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vyplatili sme už viac ako 8 miliónov EUR na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry

16-03-2023

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), ktoré je vykonávateľom Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine vyplatilo k dnešnému dňu úspešným žiadateľom vyše 8 miliónov EUR. Vyplatených je takmer 500 z vyše 800 oprávnených subjektov.

„Proces vyplácania pomoci prebieha plynule, apelujeme však na žiadateľov, aby sa riadili pokynmi, uvedenými v sprievodnom liste a po obdržaní zmluvy jej podpísanú verziu s notársky overeným podpisom bezodkladne doručili NPPC. Upozorňujeme, že zmluvy, ktoré nebudú doručené NPPC do 27. 3. 2023, nebudú môcť byť vyplatené, resp. NPPC ich vyplatenie negarantuje,“ uviedol generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka.

NPPC tiež dáva do pozornosti žiadateľom, ktorých sumy pomoci boli krátené oproti sume požadovanej v žiadosti o poskytnutie pomoci, že nároky žiadateľov v zmysle Schémy štátnej pomoci boli striktne porovnané s údajmi v registri IACS, ktorý vedie PPA, resp. s údajmi v štatistických výkazoch Ryb 1-01 a Pol 18-01. „V prípade nesúhlasu s krátením podpory, odporúčame žiadateľom obrátiť sa na MPRV SR, tento postup však nemá z pohľadu vyplatenia priznanej sumy odkladný účinok,“ dodal M. Polovka.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood