Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Cielené kontroly múky a obilia z Ukrajiny preveria aj dodržiavanie zásad Značky kvality

07-03-2023

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) od minulého týždňa intenzívne kontroluje mlyny a pekárne s cieľom zistiť, či nedochádza k používaniu múky z Ukrajiny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  očakáva od mlynárov a pekárov spoločenskú zodpovednosť adekvátnu štátnej pomoci, ktorá bola vyplatená do sektoru a je pripravená aj formou projektových podpôr cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA).

ŠVPS SR spustila cielené kontroly obilia, múky, mlynov a pekární minulý týždeň. Múka z Ukrajiny totiž tlačí ceny našej múky nadol: ,,Kontroly sa zameriavajú na použitie obilia a múky v celej obilninovej vertikále. Kontrolóri naviac preverujú aj dodržiavanie zásad Značky kvality pri výrobkoch, ktoré sú ňou označené. Zásady totiž hovoria, že výrobok musí byť vyrobený zo 75% domácich surovín,“ uviedol ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. Jozef Bíreš. Múka a obilie z Ukrajiny sú síce zdravotne bezpečné, no pri pestovaní obilia a výrobe múky neplatia rovnaké zásady ako v EÚ.

Koridory prevozu produktov z Ukrajiny cez EÚ mali pôvodne fungovať iba na tranzit a pomoc Ukrajine v ťažkej vojnovej situácii. Aktuálne sa ukazuje, že tieto produkty nepokračujú do tretích krajín, ale čiastočne končia aj na našom trhu. Rezort pôdohospodárstva plne podporuje snahu pomáhať Ukrajine, avšak za podmienok, ktoré nebudú destabilizovať domáce trhové prostredie a zároveň budú dodržané veterinárne a fytosanitárne podmienky.

,,Vzhľadom na historicky najvyššiu dotáciu pre mlyny a pekárne, ktorú sme vyplatili v minulom roku a vzhľadom na pripravené projektové podpory pre poľnohospodárov a potravinárov očakávam spoločenskú zodpovednosť podnikateľov voči vlastnej krajine,“ uzavrel minister Samuel Vlčan.  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood