Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko je v produkcii cukru dlhodobo sebestačné

15-12-2022

Podľa údajov Štatistického úradu SR zverejnených v Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2021 (tzv. Zelená správa) vzrástla pestovateľská výmera cukrovej repy o 0,9 tis. ha. Produkcia cukrovej repy sa medziročne zvýšila o 7,2 %.  Ročne sa na približne 22 000 ha poľnohospodárskej pôdy vypestuje okolo 1,3 mil. ton cukrovej repy. V uplynulom roku to bolo 1,36 mil. ton pri priemernom výnose 62,6 t z 1 ha, čo je nárast o  3,6 %. Vo výrobe bieleho cukru tak dosiahlo Slovensko sebestačnosť viac ako 100 %.

Pestovanie cukrovej repy má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, je schopné pokryť slovenskú spotrebu cukru výhradne z domácej suroviny a zabezpečiť sebestačnosť v tejto dôležitej komodite.  Cukor sa na Slovensku spracováva v dvoch cukrovaroch a  môžeme povedať, že je jednou z mála komodít, ktorých proces výroby je od začiatku do konca realizovaný na Slovensku. Pre zaujímavosť, ročná spotreba cukru na obyvateľa bola v minulom roku 29,6 kg.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood