Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Monitorovací Výbor PRV SR 2014-2022

14-12-2022

V rámci IX. Riadneho a výjazdového zasadnutia Monitorovacieho Výboru Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022, ktorý sa konal v Košickom samosprávnom kraji sa prediskutovali nasledovné témy:

  • Informácia o stave implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022
  • Informácia k 11. modifikácii Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022
  • Informácia o Strategickom pláne SPP 2023-2027
  • Plán aktivít pre rok 2023

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood