Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Neschválenie štátneho rozpočtu vplýva aj na agrorezort

13-12-2022

Súčasná politická situácia nabáda k príprave viacerých scenárov, ktorých výsledok je závislý od schválenia, či neschválenia štátneho rozpočtu na rok 2023. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) z dôvodu neschválenia štátneho rozpočtu na rok 2023 museli pozastaviť vyplácanie všetkých platieb s výnimkou štátnej pomoci (kompenzácie za sucho a pomoc potravinárom v dôsledku energetickej krízy).

Pozastavenie vyplácania akýchkoľvek platieb platobnou agentúrou je technická záležitosť a bez ohľadu na ďalší osud štátneho rozpočtu na budúci rok bude systém platieb opäť spustený v januári 2023. Poľnohospodári sa preto o svoje finančné nároky nemusia obávať. Rozhodnutie pozastaviť platby nie je v kompetencii rezortného ministra Vlčana a ani generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa. Minister Vlčan a generálny riaditeľ Kiss momentálne komunikujú s bankovým sektorom a snažia sa znížiť možné vplyvy na agrorezort na minimum. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood