Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oslavy Svetového dňa pôdy v Ríme

06-12-2022

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Martin Kováč oslávil Svetový deň pôdy v centrále Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme. Podujatie pri príležitosti Svetového dňa pôdy sa uskutočnilo dňa 5. decembra 2022 na okraj 171. zasadnutia Rady FAO.

Pôda je nevyhnutnou súčasťou života na Zemi, ohrozená je však viacerými formami degradácie. Cieľom Svetového dňa pôdy je zvýšenie povedomia o dôležitosti udržiavania zdravých ekosystémov riešením kľúčových výziev súvisiacich so zdravím, úrodnosťou a rovnováhou živín v pôde.  Vďaka pôde získavame zdravé a kvalitné potraviny. Zachytávanie uhlíka v pôde je ústredným prvkom v zmierňovaní negatívnych následkov klimatickej zmeny.

Štátny tajomník sa zúčastnil zasadnutia Rady FAO, výkonného orgánu zaoberajúceho sa základnými otázkami svetového poľnohospodárstva a výživy, potravinovou bezpečnosťou, aktuálnymi problémami a aktivitami organizácie. Absolvoval bilaterálne stretnutia so zástupkyňou generálneho riaditeľa FAO Mariou Helenou Semedo a hlavnou vedeckou pracovníčkou FAO Ismahane Elouafi. Na oboch stretnutiach bola vyzdvihnutá dôležitosť pôdy a prepojenia vody, energie a potravín (water–energy–food nexus) v kontexte podpory potravinovej bezpečnosti a udržateľného poľnohospodárstva na celom svete.

Dôležitou súčasťou zahraničnej návštevy Talianska bolo aj bilaterálne stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva, potravinovej sebestačnosti a lesov Talianska Patriziom Giacomom La Pietra, na ktorom štátni tajomníci diskutovali o uhlíkovom poľnohospodárstve, slovenskom koncepte „Pôda ako uhlíková a vodná banka“ a o návrhoch legislatívy Európskej komisie (EK) v oblasti certifikácie odstraňovania uhlíka a zdravia pôdy.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood