Facebook Statistics

Aktuality

Na rokovanie ministrov pôdohospodárstva krajín V4+4 pricestuje eurokomisár J. Wojciechowski

05-10-2022

V rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (SK V4 PRES), ktoré Slovenská republika prevzala od 1. júla 2022, organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) prvé stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín V4, ktoré sa uskutoční v piatok 7. 10. 2022 v Pezinku za účasti eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskieho, pre ktorého to bude vôbec prvá oficiálna návšteva Slovenska  od jeho vymenovania do funkcie.

Stretnutie bude prebiehať v rozšírenom formáte za účasti zástupcov krajín V4, a tiež Bulharska, Rumunska, Chorvátska a Slovinska. Hlavnou časťou pripravovaného podujatia bude ministerská konferencia.
Rokovanie poskytne jedinečnú príležitosť na rozvíjanie vzájomnej spolupráce, a tiež hľadanie spoločných riešení s cieľom lepšie zvládať súčasnú neľahkú situáciu a početné výzvy, pred ktorými stojí nielen poľnohospodársky a potravinársky sektor, ale aj celá spoločnosť.

Na aktuálne dianie vo veľkej miere reflektujú aj stanovené témy ministerskej konferencie. Najvyšší predstavitelia agrorezortov participujúcich krajín,  budú spoločne s eurokomisárom Wojciechovskim diskutovať o novopredstavenom koncepte uhlíkového poľnohospodárstva a aktuálnych európskych iniciatívach v tejto oblasti. V kontexte napĺňania cieľov stratégie „Z farmy na stôl“ sa rokovanie zameria aj na problematiku znižovania úrovne používania a závislosti od pesticídov, a to najmä vo vzťahu k predloženému legislatívnemu návrhu Európskej komisie. Aktuálna situácia a turbulentný vývoj na poľnohospodárskych trhoch v dôsledku prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine, bude treťou témou konferencie. V závere rokovania sa prítomné delegácie zamerajú na činnosť Iniciatívy BIOEAST. Iniciatíva predstavuje efektívnu platformu, ktorá prispieva k rozvoju biohospodárstva v regióne strednej a východnej Európy a zároveň podporuje lepšie zapojenie týchto krajín do vedeckých a výskumných projektov.

Jedným z očakávaných výstupom konferencie je prijatie spoločnej deklarácie ministrov pôdohospodárstva krajín V4 + 4 k príležitostiam a výzvam členských štátov spojených s uplatňovaním prístupov uhlíkového poľnohospodárstva. Spoločné vyhlásenie bude dôležitým nástrojom pri presadzovaní národných pozícii na úrovni EÚ.

Na záver rokovaní, v piatok (7.10.), sa bude konať spoločný mediálny výstup (pozvánku na tlačovú konferenciu a fototermín dostanú redakcie samostatne).

VIAC O SK V4 PRES (NA TOMTO LINKU)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood