Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Generálnou riaditeľkou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho bude Štefánia Buschbacher

03-10-2022

K 1. októbru 2022 sa generálnou riaditeľkou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) stala Štefánia Buschbacher.  Dnes ju do funkcie uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan.

Štefánia Buschbacher (1979) je absolventkou inžinierskeho štúdia Aplikovaná ekológia – ochrana prírody na Technickej univerzite vo Zvolene. Do funkcie bola menovaná na základe dlhoročných skúseností v rozpočtovej organizácii agrorezortu ÚKSUP,  kde na viacerých odborných pozíciách pôsobila od roku 2002. Posledné štyri roky jej pôsobenia na ústave zastávala riadiace pozície na odbore krmív a výživy zvierat a v oblasti kontroly poľnohospodárskych vstupov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood