Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zvýšený dopyt občanov po palivovom dreve LESY SR, š. p. zvládajú napĺňať

28-09-2022

Hoci je tento rok dopyt občanov po palivovom dreve o 45 % vyšší ako v rovnakom období minulého roka, štátny podnik LESY SR dokáže pokryť žiadosti občanov o kúpu palivového dreva formou samovýroby. Koncom augusta spustil podnik online registráciu žiadostí, k dnešnému dňu je vybavených 1 371 z celkového počtu 1 387 žiadostí o samovýrobu dreva. 

Samovýroba je cenovo výhodnejšia, ako nákup už spracovaného palivového dreva. Prakticky to znamená, že si občania svojpomocne v lese nachystajú drevo zo zvyškov po ťažbe, prípadne vyvrátené, či vyschnuté stromy, alebo drevo vyťažia vo vybraných porastoch do 50 rokov. Aby sa drevo ušlo všetkým, bol stanovený limit 12 m3 palivového dreva na oprávnenú domácnosť. Od začiatku roka 2022 vybavili LESY SR, š. p. 17 000 žiadostí o samovýrobu dreva. Plán predaja palivového dreva pre tento rok predstavuje 147 555 m3  a v týchto chvíľach je naplnený na 92 %. Do konca roka je ešte k dispozícii zhruba 20 000 m3 palivového dreva.

Informácie pre verejnosť o spôsobe a možnostiach kúpy palivového dreva formou samovýroby sú zverejnené na webe:

https://www.lesy.sk/lesy/sluzby/obchod-drevom/palivove-drevo-domacnosti/

V územiach s národnými parkami, ktoré od apríla 2022 prešli pod správu organizácií Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), je alebo v krátkom čase bude možnosť kúpy palivového dreva. Drevo totiž v zmysle zákona môžu správy národných parkov uvádzať na trh  iba prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva, ktorou je š. p. LESY SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) upozornilo MŽP SR ešte v apríli, že jednotlivé správy národných parkov musia s LESMI SR uzatvoriť zmluvu o sprostredkovaní predaja, ak chcú uspokojiť dopyt občanov po palivovom dreve. Aktuálne sú uzatvorené dve takéto zmluvy, so Správou Národného parku Veľká Fatra a Správou Národného parku Slovenský raj. Ostatné rokovanie MŽP SR a MPRV SR k príprave zmlúv medzi š. p. LESY SR a správami národných parkov bolo 22. septembra 2022. 

,,Verím, že tieto administratívne prekážky budú veľmi rýchlo odstránené, aby sa aj ľudia v oblastiach národných parkov dostali k dnes tak žiadanému palivovému drevu,“ uzavrel minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood