Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort odmieta politickú propagandu. Dostupnosť potravín je našou prioritou

25-08-2022

Z iniciatívy ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana sa včera (streda, 24.8.2022) konalo na rezortnom ministerstve stretnutie so zástupcami potravinárov. Medzi prítomnými nechýbal ani Milan Lapšanský, predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).   Napriek informáciám, ktoré na stretnutí zazneli a ktoré agrorezort prezentuje niekoľkokrát týždenne, dnes pán Lapšanský opäť zneužil svoju pozíciu v SZPCC a šíri politickú propagandu proti súčasnej vláde Eduarda Hegera. 

MPRV SR ako gesčný rezort a ani vláda SR neignoruje súčasnú situáciu, ktorej sú vystavení občania Slovenska vrátane podnikateľských subjektov v poľnohospodárstva a potravinárstve.

MPRV SR v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC) vyčlenilo prostriedky v celkovom objeme 8 miliónov EUR na tzv. Mimoriadnu pomoc pre potravinárov. Od konca apríla do 10. júna 2022 mohli potravinári vyplniť dotazník, na základe ktorého im MPRV SR poskytlo mimoriadnu finančnú pomoc v  situácii extrémneho zdražovania. Na základe dát z tohto dotazníka mimoriadnej pomoci plánuje MPRV SR aktivovať schému štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide o mimoriadny dočasný rámec pre potravinárov a peniaze sa k nim dostanú najneskôr do konca roka 2022. Cieľom je poskytnúť finančné prostriedky na úhradu časti zvýšených prevádzkových nákladov potravinárskych podnikov, ktoré musia znášať a predstavujú pre nich relatívne veľkú záťaž. Poskytnutá pomoc pomôže zachovať kontinuitu hospodárskej činnosti potravinárskych podnikov. K dnešnému dňu cez mimoriadnu pomoc potravinárom agrorezort vyplatil už  viac ako 7,5 milióna EUR  žiadateľom, ktorí splnili všetky náležitosti. Doteraz bolo takto vysporiadaných 413 subjektov z celkového počtu 434 oprávnených žiadateľov.

Návrh novej schémy štátnej pomoci bol už konzultovaný s Protimonopolným úradom, aktuálne sa finalizujú podklady pre notifikačný proces a následne bude schéma prostredníctvom Protimonopolného úradu zaslaná na spomínanú notifikáciu Európskej komisii. Na túto pomoc MPRV SR predbežne plánuje vyčleniť ďalších 8 miliónov EUR.

Čo sa týka pomoci so zabezpečením dostatku energie pre potravinársku výrobu, MPRV SR pripravilo ,,Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu“, ktorý už predložilo na rokovanie vlády po konzultácii s MH SR.

Pre úplnosť treba znovu pripomenúť, že aktuálne sú otvorené, resp. vyhodnocované výzvy v súhrnnom objeme takmer 314 miliónov EUR. Z toho sa už vyhodnocuje výzva pre potravinárov za 170 miliónov EUR, čo považujeme za mimoriadny úspech vzhľadom na kauzu Dobytkár a následné problémy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) s akreditáciou po prevalení sa korupčných podvodov z čias minulej vládnej garnitúry v agrorezorte. Vďaka nasadeniu aktuálneho vedenia MPRV SR a PPA sa podarilo získať akreditáciu a prinavrátiť reputáciu PPA. Potravinári sa tak konečne dostanú aj k projektovým eurofondovým peniazom, o ktoré Slovensko takmer prišlo vďaka pôsobeniu predošlej vládnej garnitúry, ktorej súčasťou bol aj Milan Lapšanský. Milan Lapšanský pôsobil ako generálny riaditeľ na MPRV SR práve na sekcii potravín a dobre vie, aké sú kompetencie a možnosti MPRV SR.

Zároveň vyzývame médiá, aby vytváraním priestoru p. Lapšanskému zbytočne nenavodzovali v krajine pocit, že chlebový rezort a celá vláda v našej krajine nevie zabezpečiť pre našu krajinu ani základné potraviny – chlieb a vodu. Zastavme spoločne tých, ktorí stáli pri rozklade agrorezortu, prestaňme verejnosti podstrkovať hry, ktoré vôbec nie sú zábavné a eliminujme ich snahu a pokus o rozvrat spoločnosti, v ktorej žijeme.