Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Samuel Vlčan udelil ceny Zlatý kosák v kategórii živočíšna výroba

22-08-2022

Predposledný deň 47. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex priniesol oceňovanie najlepších exponátov v kategórii živočíšna výroba a vyhodnotenie šampiónov 15. Národnej výstavy hospodárskych zvierat.

Tento rok priviezli chovatelia a 9 národných chovateľských zväzov vyše 600 kusov zvierat. Ocenenie NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p. agrokomplex Zlatý kosák pre vystavovateľov za výstavné kusy hospodárskych zvierat na aktuálnej 47. medzinárodnej výstave Agrokomplex, udeľuje minister Samuel Vlčan a poverený výkonom funkcie riaditeľa agrokomplexu Vladimír Koppan.

 

ZLATÝ KOSÁK za živočíšnu výrobu

 

1.Jahničky plemena zošľachtená valaška

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce

 

2.Najlepšia kolekcia holsteinských plemeníc

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

 

3. Kolekcia oviec plemien slovenská dojná a pôvodná valaška

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

 

4. Kolekcia plemenných zvierat charolais

Pomichal & Charolais KFT.

 

5. Aubrac rodina

Agro Ladzany s.r.o.

 

6. Plemenný býk limousine, DABBING

Vladislav Paľurik – SHR - AGROTREND

 

7. Kolekcia zvierat pinzgauského plemena

Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej

 

za kategóriu zvierat - ošípané

 

Kolekcie prasničiek

 

plemeno Biela ušľachtilá

 

1. miesto

chovateľovi PD Devio Nové Sady za prasničky plemena biele ušľachtilé

 

plemeno Durok

1. miesto

chovateľovi Chovmat F.U. s.r.o. Rastislavice za prasničky plemena duroc

 

hybridné prasničky

1. miesto

chovateľovi PD Sokolce za hybridné prasničky Biela ušľachtilá x Landras

 

prasnica s vrhom

1. miesto

chovateľovi Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky za prasnicu s vrhom plemena landras

 

za kategóriu zvierat – kone

 

Šampión výstavy

majiteľovi Katarína Žiaková, Bzince pod Javorinou, za kobylu Luna plemena slovenský športový pony

 

Žrebce

1. miesto

majiteľovi Katarína Žiaková, Bzince pod Javorinou za žrebca plemena Furioso - Red Fernet

 

kobyly

Plemeno furioso

1. miesto

majiteľovi Katarína Žiaková, Bzince pod Javorinou za kobylu plemena furioso Przeswit Red Panama

 

Chladnokrvné kobyly

1. miesto

majiteľovi Jozef Halás, Nové Mesto nad Váhom za kobylu Aisha plemena belgik

 

Pony kobyly

1. miesto

majiteľovi Soňa Vrbíková, Dedina Mládeže za kobylu Claudia plemena mini shetland pony

 

za kategóriu zvierat - ovce a kozy

 

Šampión výstavy

chovateľovi Ľubomír Golčiter SHR, Kalinovo za plemenného barana plemena romney marsh,

 

1. miesto

chovateľovi OVINI, s.r.o., Beňuš za plemenného barana plemena cigája

 

2. miesto

chovateľovi Vojtechovi Štulajterovi, Brezno za plemenného barana plemena pôvodná valaška

 

3. miesto

chovateľovi Norbertovi Fassingerovi - NOFA, Vrbov za plemenného barana plemena zošľachtená valaška,

 

Plemeno cigája

 

1. miesto

chovateľovi AGRO-LENT s.r.o. Malý Šariš, Prešov za plemenné jarky plemena cigája

 

2. miesto

chovateľovi Roľnícke družstvo Látky za plemenné jarky plemena cigája

 

Plemeno zošľachtená valaška

 

1. miesto

chovateľovi Agrofarma Baranec, s.r.o. za plemenné jarky plemena zošľachtená valaška

 

2. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Oľšavica - Brutovce za plemenné jarky plemena zošľachtená valaška

 

Plemeno pôvodná valaška

 

1. miesto

chovateľovi Dávidovi Magnovi, Poniky za plemenné jarky plemena pôvodná valaška

 

Mäsové plemená

 

1. miesto

chovateľovi Pavolovi Gondovi, SHR, Rimavská Sobota za plemenné jarky plemena saffolk

 

2. miesto

chovateľovi AGROSEV, spol. s r.o. Detva za plemenné jarky plemena nemecká čiernohlavá ovca

 

Dojné plemená

 

1. miesto

chovateľovi AGRO-LENT s.r.o. Malý Šariš, Prešov za plemenné jarky plemena slovenská dojná ovca

 

2. miesto

chovateľovi Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča za plemenné jarky plemena lakon

 

Plemenné kozy

 

 

Šampión výstavy

chovateľovi Markovi Pardusovi, Hniezdne za plemenného capa plemena búrska koza,

 

 

Plemenné kozičky

1. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Mestečko za plemenné kozičky plemena biela koza krátkosrstá

 

za kategóriu zvierat – mäsový dobytok

 

Plemenný býk:

Šampión mäsových plemien

chovateľovi Agro Ladzany s.r.o. za plemenného býka BARON Z DEVIČIA, plemena aubrac

 

  1. miesto

chovateľovi Vladislavovi Paľurikovi – SHR – AGROTREND, Svidník za plemenného býka DABBING, plemena limousine

 

  1. miesto

chovateľovi TORNO s.r.o., Bardejov za plemenného býka, GUES Z TORNA, plemena limousine

krava s teľaťom:

Šampiónka mäsových plemien

chovateľovi Agrochov Jánovce s.r.o., za kravu AMÁLKA Z JÁNOVIEC s jalovičkou plemena blond Akitén

 

  1. miesto

chovateľovi BULLY spol. s r.o. Vrbov, za kravu ELISA TATRANSKÁ s jalovičkou plemena simentál mäsový

  1. miesto

chovateľovi Agro Ladzany, s.r.o. za kravu KRALA s býčkom plemena aubrac

 

jalovice mäsových plemien do 2 rokov:

  1. miesto

chovateľovi Vladislavovi Paľurikovi – SHR – AGROTREND, Svidník za jalovicu plemena limousine

  1. miesto

chovateľovi HEBA spol. s r.o. Poprad, za jalovicu plemena charolais

  1. miesto

chovateľovi MOVIS-AGRO, AK spol. s r.o., Skalica za jalovicu plemena simentál mäsový

 

jalovice mäsových plemien nad 2 roky:

  1. miesto

chovateľovi Agro Ladzany, s.r.o., za jalovicu CELESTÍNA, plemena aubrac

  1. miesto

chovateľovi ROD a.s. Skalica, za jalovicu, plemena charolais

  1. miesto

chovateľovi AGROOSIVO – ÚSVIT, s.r.o., Hozelec, za jalovicu, plemena blonde d´Aquitaine

 

za kategóriu zvierat - hovädzí dobytok - slovenské pinzgauské:

 

Jalovice slovenské pinzgauské do 1 roka

1. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Trsteník, Trstená

Jalovice slovenské pinzgauské do 2 rokov

1. miesto

Chovateľovi Poľnohospodárske družstvo “Čingov“ Smižany

 

Jalovice slovenské pinzgauské – bez trhovej produkcie mlieka:

1. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré

 

Kolekcia slovenského pinzgauského plemena – bez trhovej produkcie mlieka:

1. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej za kolekciu zvierat plemena slovenské pinzgauské

 

za kategóriu zvierat - hovädzí dobytok - slovenské strakaté:

 

Najlepšie kravy

Plemeno slovenské strakaté

1. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Mestečko

 

2. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Kozárovce

 

3. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo vo Vrábloch

 

Krava s najlepším vemenom

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo vo Vrábloch

vysokoteľné jalovice

1. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Kozárovce

 

kolekcia jalovíc po býkoch

1. miesto

chovateľovi I. družstevná, družstvo, Dačov Lom

 

2. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Senohrad

 

3. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Kozárovce

 

za kategóriu zvierat - hovädzí dobytok – holštajnské plemeno

 

Najlepšie kravy holštajnského plemena

 

Šampiónka plemena

chovateľovi Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o.

 

2. miesto

chovateľovi Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

 

3. miesto

chovateľovi Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

 

Krava s najlepším vemenom

chovateľovi Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o.

Kategória jalovice

1. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo “Radošinka”

2. miesto

chovateľovi Poľnohospodárske družstvo Kukučínov

3. miesto

chovateľovi Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

 

Ocenenia časopisu Slovenský chov:

 

Najfotogenickejšie zviera výstavy

baran plemena valaška Beskyd z chovu chovateľa Vojtecha Štulajtera

 

Najkrajšie zviera výstavy:

jalovica slovenského strakatého plemena z poľnohospodárskeho družstva Kozárovce


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood