Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezort pokračuje v príprave koncepcie, ktorá ochráni našu pôdu pred suchom

04-08-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pristupuje k riešeniu otázky sucha koncepčne – spája globálne ciele a ponúka komplexné riešenia na ochranu krajiny pred suchom a degradáciou pôdy.  Aj preto sa dnes konalo pracovné stretnutie s názvom Dialóg o vode a pôde.

Dialóg o vode a pôde je prvým zo série stretnutí, cieľom ktorých je rozvíjanie rozhovorov a spolupráce v oblasti zlepšenia starostlivosti o pôdu a štruktúry krajiny  v čase meniacej sa klímy. Štátny tajomník agrorezortu Martin Kováč, ktorý zastrešuje túto agendu, diskutoval spolu s predstaviteľmi zväzov, združení, asociácií a ďalších subjektov pôsobiacich v sektore pôdohospodárstva a potravinárstva aj o tom ako vieme svojou činnosťou prispieť k udržaniu vody v krajine, k obnove vodných zdrojov krajiny alebo ako by sa mala zladiť produkčná činnosť na poliach a v krajine so starostlivosťou o neprodukčné plochy v krajine.  Témou debaty boli aj otázky ako sledovať, udržiavať a obnovovať ekosystémové funkcie pôdy a krajiny a akú úlohu v tom bude zohrávať Klimatický fond pre pôdu, ktorý plánuje ministerstvo vytvoriť.

Do živej diskusie, v úvode ktorej odznelo pozitívne zhodnotenie prezentovanej koncepcie sa zapojila väčšina, z približne 25 prítomných, ktorí prišli osobne alebo sa pripojili online.

Ďalšie stretnutia v tejto sérii budú zamerané na dialóg s organizáciami z iných rezortov, sektorov, členmi tripartity, s obcami a mestami, či s občianskym sektorom.

MPRV SR si uvedomuje dôležitosť dialógu na túto tému. Ako dodáva štátny tajomník Martin Kováč: „Pôda je najväčší rezervoár vody v krajine a pomáha v boji proti suchu. Preto je potrebné urobiť všetky nevyhnutné kroky pre obnovu stratenej vodozádržnej kapacity pôdy, a to zlepšením využívania dažďových vôd a obnovením protieróznej ochrany. Keďže zmena klímy sa týka všetkých obyvateľov našej krajiny, medzirezortnú spoluprácu a považujeme kľúčovú.“


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood