Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Aktuality

Samuel Vlčan na vlastnú žiadosť končí ako štátny tajomník

01-07-2020

Druhý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan požiadal ministra Jána Mičovského o uvoľnenie z funkcie. Po dohode sa tak stane 15. júla 2020.

  • Vláda vymenovala Vlčana za štátneho tajomníka v apríli 2020
  • Štátny tajomník končí po dohode s ministrom
  • Nový tajomník zatiaľ nie je známy

Je to jeho rozhodnutie, ktoré rešpektujem. Ďakujem mu za jeho vykonanú prácu a želám mu na ďalších pracoviskách veľa úspechov,“ povedal minister Ján Mičovský.

Samuela Vlčana vymenovala vláda SR za štátneho tajomníka 19. apríla 2020. V jeho gescii boli sekcie rezortnej politiky pôdohospodárstva, legislatívy, analýz a výkazníctva, poľnohospodárstva, programov cezhraničnej spolupráce, potravinárstva a obchodu a Inštitút pôdohospodárskej politiky.