Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Aktuality

Obvyklá výška nájomného za rok 2019

29-06-2020

Obvyklá výška nájomného za rok 2019 v  zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po katastrálnych územiach v €/ha je zverejnená tu: http://www.mpsr.sk/ovn/2019