Aktuality

Podklad pre konzultácie

14-05-2020

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007  Z. z., o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)