Facebook Statistics

Aktuality

Oznam

30-03-2020

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) v súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu COVID – 19 (ďalej len koronavírus) a možným ohrozením zdravia si dovoľuje požiadať všetky spravodajské jednotky zapojené do administratívnych zisťovaní MPRV SR, a to pod označením Informačné listy MPRV SR a POTRAV MPRV SR vykonávané v roku 2020 o predloženie údajov elektronicky prostredníctvom:

Dovoľujeme si upozorniť na predĺženie termínu odovzdania údajov pri Informačných listoch MPRV SR a to na 30.04.2020.


Forest Europe
covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood