Aktuality

Podklad pre konzultácie

05-03-2020

k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007  Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)