Aktuality

Výberové konanie na pozíciu „Office Manager“ pre program ENI CBC HU-SK-RO-UA

03-02-2020

„Office Manager“ je zodpovedný za zabezpečenie každodenného administratívneho chodu STS, vrátane pomoci vedúcemu a zamestnancom STS a zabezpečovania všetkých vnútorných a vonkajších administratívnych služieb pre zamestnancov. Okrem toho má na starosti aj ďalšie špecifické úlohy súvisiace s programovým manažmentom.

 Záujemcovia o túto pozíciu sa môžu prihlásiť zaslaním životopisu s fotografiou a motivačným listom, pričom obidva dokumenty musia byť v anglickom jazyku. Okrem toho je potrebné priložiť aj doklad o vzdelaní, odbornej praxi a jazykových znalostiach. Termín na prihlásenie sa je do 17. februára 2020.

 Podmienky pre záujemcov, výberové kritériá, podrobný opis pracovnej pozície, ako aj ďalšie potrebné informácie sú dostupné v priloženom dokumente, a rovnako aj na webovej stránke programu: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/office-manager-job-vacancy-at-the-joint-technical-secretariat-in-budapest.

Dátum vyhlásenia: 3.2.2020

Dátum uzavretia: 17.2.2020

Výberové konanie na pozíciu „Office Manager“

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)