Facebook Statistics

Aktuality

Oznámenie o výške platieb určených pre AEKOa EP v PRV SR 2014-2020 (č. 10913/2019/620)

16-01-2020

Vo Vestníku MPRVSR   z 22 11.2019 ročník LI, čiastka 24 bolo zverejnené Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške platieb určených pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (č. 10913/2019/620).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood