Aktuality

Výberové konanie na pozíciu Project Officer / Program Officer pre Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko

01-10-2019

Centrum pre európske projekty ako zastrešujúca organizácia pre spoločný technický sekretariát vyhlasuje v mene riadiaceho orgánu (Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky) a národného orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko výberové konanie na pozíciu Project Officer / Program Officer so sídlom v Krakove (Poľsko). Do výberového konania je možné sa prihlásiť do 16.10.2019.

 Podrobné podmienky výberu nájdete: https://sk.plsk.eu/-/vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-poziciu-project-officer-program-officer