Facebook Statistics

Aktuality

Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv

15-03-2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému „Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv“.

Seminár sa uskutoční dňa 27. 03. 2019 so začiatkom o 10:00 hod. v kongresovej miestnosti Welness & Relax centra, Remeselnícka 702/2, 941 11  Palárikovo. Účasť na seminári je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný.

Viac sa dozviete v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood