Facebook Statistics

Aktuality

Diskusné okrúhle stoly Agrokomplex 2018

13-08-2018

Agroinštitút Nitra, štátny podnikZastúpenie Európskej komisie na Slovensku a portál poľnoinfo.sk Vás srdečne pozývajú na Medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu AGROKOMPLEX 2018, ktorá začína vo štvrtok 16. augusta a potrvá do 19. augusta 2018.

V rámci odborného programu budú v pavilóne M2 prebiehať Diskusné okrúhle stoly pre odbornú i laickú verejnosť na aktuálne témy agrosektora.

Témy diskusných stolov budú:

  • Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 2021 - 2027
  • Strategické smerovanie a ciele politiky o lesoch
  • Poľnohospodári sa snažia priblížiť k deťom (spojené s ochutnávkou výrobkov)

Podrobnejšie informácie o odbornom programe a diskutujúcich sa dozviete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood