Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...
Informácie o COVID-19

Aktuality

Oznam pre žiadateľov o NFP - Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

30-05-2018

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 oznamuje, že aktualizovalo  výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8. Predmetom aktualizácie je predĺženie termínu na predkladanie projektových zámerov z 8. júna 2018 na 29. júna 2018.