Facebook Statistics
Značka Kvality

Siričitany: obavy o bezpečnosť pre spotrebiteľov s vysokou spotrebou, chýbajú však údaje

25-11-2022

Experti úradu EFSA vo svojom aktualizovanom hodnotení oxidu siričitého (E220) a siričitanov (E221-228) dospeli k záveru, že ich príjem v potravinách s obsahom prídavných látok by mohol predstavovať bezpečnostné riziko pre spotrebiteľov s nadmernou konzumáciou týchto potravín. Medzery v údajoch o toxicite znamenali, že rozsah niektorých nepriaznivých účinkov na zdravie nebolo možné potvrdiť.

Siričitany sa prirodzene vyskytujú v našom tele, ako aj v potravinách, ako sú jablká, ryža, cibuľa a kapusta, a v nápojoch, ako je víno.

Siričitany sa do rôznych potravín vrátane sušeného ovocia a zeleniny, výrobkov zo zemiakov, piva a sladových nápojov, vína a ovocných štiav pridávajú ako konzervačné látky a antioxidanty (napr. na zabránenie hnednutiu). Môžu sa používať aj na zastavenie prebiehajúceho kvasenia počas procesu výroby vína.

Bezpečnostný prah

Dr. Maged Younes, predseda panelu EFSA pre prídavné látky a arómy, povedal: „Dostupné údaje o toxicite boli nedostatočné na to, aby sme mohli stanoviť prijateľný denný príjem (acceptable daily intake - ADI). Namiesto toho sme vypočítali rozpätie expozície (margins of exposure - MOE) s ohľadom na príjem v strave a dávku spojenú s neurotoxickými účinkami pri testoch na zvieratách.“

„ADI je hranica, pod ktorou vieme, že denný príjem je bezpečný. Ak existujú dôkazy o škodlivých účinkoch, ale nestačia na to, aby sme mohli potvrdiť, aké množstvo je bezpečné, MOE nám povie, či je súčasný príjem pravdepodobne škodlivý.“

MOE je pomer medzi najnižšou odhadovanou dávkou, pri ktorej sa pozoruje nepriaznivý účinok, a úrovňou expozície látky. V prípade siričitanov by pomer nižší ako 80 mohol naznačovať obavy o bezpečnosť.

Expozícia pre spotrebiteľov s nadmernou konzumáciou

Dr. Matthew Wright, predseda pracovnej skupiny EFSA pre oxid siričitý - siričitany, povedal: „MOE, ktoré sme vypočítali, boli nižšie ako 80 pre konzumentov s vysokou spotrebou vo všetkých skupinách obyvateľstva okrem dospievajúcich. To znamená, že odhadovaný príjem u týchto spotrebiteľov potenciálne prekračuje hodnoty, ktoré by sa považovali za bezpečné, a to až o 12,5 % u detí (3 - 10 rokov) a až o 60 % u dospelých.“

Panel našiel dôkazy o nepriaznivých účinkoch na zdravie centrálneho nervového systému, ako je oneskorená reakcia nervových buniek na podnety, čo je skorý príznak dysfunkcie nervového systému.

Vzhľadom na nedostatky v poznatkoch, experti úradu EFSA tiež zopakovali svoje predchádzajúce odporúčanie ďalej skúmať precitlivenosť alebo neznášanlivosť u niektorých citlivých spotrebiteľov.

Kontext aktualizovaného stanoviska

Úrad EFSA v roku 2016 opätovne posúdil bezpečnosť siričitanov v rámci programu prehodnotenia prídavných látok v potravinách povolených v EÚ pred 20. januárom 2009.

V tom čase panel stanovil dočasný ADI skupiny 0,7 miligramu na kilogram telesnej hmotnosti na deň, kým nebudú k dispozícii nové údaje potrebné na uzavretie ich bezpečnosti.

Hoci Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie údajov na riešenie neistôt opísaných v predchádzajúcom prehodnotení úradu EFSA, informácie poskytnuté priemyslom a dostupné v otvorenej literatúre nepostačovali na stanovenie ADI.

Európska chemická agentúra (ECHA) hodnotila oxid siričitý samostatne podľa nariadenia EÚ o biocídnych výrobkoch, najmä pokiaľ ide o jeho použitie pri dezinfekcii sudov na víno a ako konzervačný prostriedok na zabránenie rastu mikroorganizmov v škatuliach na obuv počas skladovania a prepravy.

Odkaz na nové vedecké stanovisko nájdete na linku:

Follow-up of the re-evaluation of sulfur dioxide (E 220), sodium sulfite (E 221), sodium bisulfite (E 222), sodium metabisulfite (E 223), potassium metabisulfite (E 224), calcium sulfite (E 226), calcium bisulfite (E 227) and potassium bisulfite (E 228)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood